Zostały zakończone ponad plan wszystkie inwestycje i prace podjęte na Radzie Parafialnej w dniu 04 sierpnia i 13-go października 2013 r.

 

A więc:


1. Prace remontowo-konserwacyjne dachu i wieży kościoła: wymiana gontów, dwukrotne pokrycie środkami chemicznymi, sprawdzenie użyteczności odgromników.   


2. Czyszczenie i konserwacja ogrodzenia kośc ioła jak i plebani, dwukrotne zabezpieczenie środkami konserwującymi.

 

3. Wymiana w prezbiterium kościoła siedliska starych i wąskich ławek, zastąpienie 15 stylowymi krzesłami  wykonanymi w Nowym Targu.

 

4. Czyszczenie i konserwacja płazów prezbiterium, retusz głównej ściany ołtarza i powrót na główne miejsce tabernakulum - Najświętszego Sakramentu.

 

5. Powiększenie chóru kościoła o zaplecze nad wejściem. Wymiana okna w wieży, ocieplenie całego pomieszczenia wełną mineralną oraz pianą uszczelniającą ściany wewnętrznej chóru. Czyszczenie i remont całego poddasza.

 

6. Wymiana  w całości oświetlenia na chórze, zastąpienie 10 lampami ledowymi oraz częściowa wymiana przewodów elektrycznych.

 

7. Cmentarz, zakończenie I-szej części prac budowlanych ogrodzenia, muru-oporowego cmentarza.

 

 

Inwestycje  i prace wykonane ponadplanowo:

 

 

1. Renowacja i nowe ramy obrazu Matki Bożej Niepokalanej, obramowanie Patrona naszej Parafii Św. Antoniego jak i Krzyża, który tworzy tryptyk prezbiterium ołtarza kościoła.

 

2.  Renowacja Tryptyku Dudy-Gracza, zabezpieczenie uszkodzeń wynikłych z wieloletnich przemieszczeń dzieła, nieodpowiedniego składowania oraz przechowywania,- obróbka  zabezpieczająca przed deformacją w nowe ramy i okucia.

 

3. Renowacja obrazów i nowe ramy Bł. W. Kadłubka oraz portretu Św. Jana Pawła II – artystki P. M. Kuklińskiej.

 

4. Ze względu na wielki koszt gruntownej renowacji, została dokonana tylko częściowa konserwacja obrazu Sw. Rodziny i Zwiastowania Pańskiego – najstarszych dzieł sztuki w naszym Kościele, pochodzące ze starej byłej kaplicy mieszczącej się w szkole Hrabiego Zamoyskiego.

 

5.  Zakup 3 obrazów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach: Obraz Miłosierdzia Bożego, Św. Siostry Faustyny, Św .Jana Pawła II – utworzenie tryptyku i przebudowa bocznego ołtarza.

 

6. Podwójne  malowanie podłogi całego Kościoła, chóru i dzwonnicy, wyposażenie w nowe wykładziny wejścia i chóru.

 

7. Przebudowa plebani, powiększenie jadalni, wyposażenie w dwa 4 metrowe stoły wykonane w Nowym Targu i 24  krzesła, oraz zakup jednolitej porcelany stołowej na 40 osób.

 

8. Zakup 200 betonowych donic służących jako zabezpieczenie osuwającej się skarpy na placu plebani oraz powiększenie parkingu.

 

9. Wokół plebani i Kościoła została zmieniona flora, posadzono ponad 150 szlachetnych drzew i krzewów ozdobnych.

 


WSZYSTKIM PARAFIANOM GOŚCIOM  DOBRODZIEJOM A SZCZEGÓLNIE NASZYM SĄSIADOM KTÓRZY NA KAŻDE ZAWOŁANIE SPIESZĄ Z POMOCĄ - SKŁADAMY GORĄCE PODZIEKOWANIA ZA WSZELKI DAR SERCA  ZA OKAZANĄ POMOC I ZROZUMIENIE DZIĘKI KTÓRYM MOGLIŚMY ZREALIZOWAĆ TAK WIELE  ZAPLANOWANYCH PRAC W USAKRALNIENIU I UPIĘKSZENIU NASZEGO KOŚCIOŁA.                                                                                                                                                                                                   

 Wdzięczni                                                                                                                                                          Duszpasterze i Wierni !