WIZYTACJA KANONICZNA 2018

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ - NIEDZIELA, 25.02.2018 R.

 
 

 

12:00 Powitanie Jego Ekscelencji 

           Księdza Biskupa Damiana Muskusa

          Uroczyste powitanie w Kościele przy 

          ołtarzu i rozpoczęcie wizytacji
          Mszą Świętą z udzieleniem błogosławieństwa 

          apostolskiego rodzinom.

 

           Po Mszy Św. spotkanie ze Służbą Liturgiczną; 

           ministrantami, lektorami i scholą.


13:30 Obiad z Radą Duszpasterską na plebani 

           i Szafarzami Nadzwyczajnymi 

           Komunii Świętej.

 

15:00 Gorzkie żale z Kazaniem Pasyjnym 

           Ks. Biskupa z udziałem członkiń 

           i członków Żywego Różańca.

 

           Po nabożeństwie odwiedziny chorych - 

           spotkanie u P. Michalik w 55- Lecie
           Małżeństwa i odwiedzin 

           Szafarza Nadzwyczajnej Komunii Świętej.

 

18:00 Msza Św. z udzieleniem 

           Sakramentu Bierzmowania -10 osób.

 

19:00 Spotkanie na plebani 

           z księżmi naszego dekanatu.


           ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI