PLAN "RÓŻANIEC DO GRANIC" W NASZEJ PARAFII

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

"RÓŻANIEC DO GRANIC"

PARAFII ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W BRZEGACH 

07.X.2017 R.

 

10.30 - SPOTYKAMY SIĘ W KOŚCIELE NA KONFERENCJI

11.00 - MSZA ŚWIĘTA

12.00 - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

12.30 - PRZERWA POSIŁKOWA

14.00 - ZBIÓRKA PRZY WYZNACZONYCH KRZYŻACH 

             I KAPLICZKACH

 

1.       KRZYŻ PRZY UL. WIERCHOWEJ NA PRZYSTANKU 

          OBOK P. LABUS, 

          PROWADZI RÓŻA MATKI BOŻEJ Z LOURDES - 

          ZELATORKA P. MARIA MĄKA

          I PROWADZĄCA PANI STANISŁAWA WOJTANEK

          Gromadzą się mieszkańcy ul. Wierchowej, ul. Kucówka, 

          początek ul. Halnej i Goście

 

2.      KAPLICZKA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ TATR 

         OBOK P. BUDKOWSKICH I KARNAFEL

          PROWADZI RÓŻA MB KRÓLOWEJ TATR - 

          ZELATORKA P. ELŻBIETA BABIARZ

          Gromadzą się mieszkańcy drugiej części ulicy Halnej 

           i Goście.

 

3.     KRZYŻ PRZY UL. HALNEJ OBOK P. MICHALIK I BŁAŻUSIAK

        PROWADZI RÓŻA KRÓLOWEJ JADWIGI - 

        ZELATORKA P. HELENA MICHALIK I P. STEFANIA ORAWIEC.

        Gromadzą się mieszkańcy tej części Brzegów.

 

4.     KRZYŻ U PAŃSTWA DZIADKOWIEC OBOK KOŚCIOŁA

        PROWADZI RÓŻA ŚW. ANTONIEGO 

        I RÓŻA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ –

        ZELATORZY P. JAN I STEFANIA MĄDLAK

        Gromadzą się mieszkańcy tej części Brzegów oraz Goście.

 

5.     KAPLICZKA OBOK P. WYROSTEK

        PROWADZI RÓŻA ŚW. KINGI - 

        ZELATORKA P. STEFANIA PIETRZAK

        POMAGA ODRADZAJĄCA SIĘ RÓŻA BŁ. SALOMEI

        Gromadzą się mieszkańcy tej części ul. Halnej i Goście.

 

6.     KRZYŻ BRZOZOWY NA BAFIJÓWCE PRZY RZECE BIAŁCE

        PROWADZI RÓŻA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - 

        ZELATORKA P. BRONISŁAWA NOWOBILSKA

        ORAZ RÓŻA ŚWIĘTEGO JACKA - ZELATOR P. JÓZEF WOJTANEK

        Gromadzą się mieszkańcy Bafijówki, Przygórza, 

        koniec ul. Halnej i Goście.

 

        ****************

 

        1. Przy wyznaczonych miejscach odmawiamy CZĘŚĆ RADOSNĄ.

        2. Po CZĘŚCI RADOSNEJ udajemy się grupami drogą polną 

            Za Wierchem na Wzgórze Fatimskie odmawiając 

            II CZĘŚĆ RÓŻAŃCA TAJEMNICE ŚWIATŁA.

        3. Na Wzgórzu Fatimskim odmawiamy 

            III CZĘŚĆ RÓŻAŃCA BOLESNĄ.

        4. Schodząc ze Wzgórza Fatimskiego do Kościoła 

            przy GROCIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES ODMAWIAMY 

            TAJEMNICE CHWALEBNE - 

            TU BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 

            I ROZESŁANIE.

 

             FORMOWANE SĄ TAKŻE SAMODZIELNE 

             GRUPY MODLITEWNE PRZY KAPLICY ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

             NA GŁODÓWCE OBOK SCHRONISKA ZHP - 

             WIDOKU NAJPIĘKNIEJSZEJ PANORAMY TATR

 

             ORAZ PRZY KAPLICZCE MATKI BOŻEJ 

             OD SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW NAD MORSKIM OKIEM.