ODNOWIENIE MISJI I ODPUST PARAFIALNY 2018

TUTAJ SĄ ZDJĘCIA

 

PLAN REKOLEKCJI 

PARAFIALNYCH I SZKOLNYCH
NA ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH 2018

 

NIEDZIELA 10.06.2018 R.
8.30 - JUTRZNIA

9.00 - MSZA ŚW. Z KAZANIEM OGÓLNYM
11.00 - MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI

19.00 - NIESZPORY BREWIARZOWE - 

              MSZA ŚW. Z KAZANIEM OGÓLNYM

 

PONIEDZIAŁEK 11.06.2018 R.

7.00 - JUTRZNIA BREWIARZ. 

            MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
            DLA WSZYSTKICH

12.00 - MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI 

              NA WZGÓRZU FATIMSKIM
19.00 - MSZA SWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

 

WTOREK 12.06.2018 R.

7.00 JUTRZNIA MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

9.00 MSZA ŚW. W INTENCJI CHORYCH I CIERPIĄCYCH
         Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH

12.00 SPOTKANIE PRZY KRZYŻU MISYJNYM OBOK KOŚCIOŁA
          Z NAUKĄ DLA DZIECI W KOŚCIELE

15.00 ROZPOCZĘCIE OD KRZYŻA MISYJEGO POŚWIĘCENIA DROGI
          KRZYŻOWEJ Z PROCESJĄ NA WZGÓRZE FATIMSKIE

19.00 NIESZPORY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO ZE MSZĄ ŚWIĘTĄ
       I NAUKĄ KOŃCZĄCĄ ODNOWIENIE MISJI ŚW.

       Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM KRZYŻA MISYJNEGO

 

ŚRODA 13.06.2018 R.

8.30 JUTRZNIA

9.00 MSZA ŚW. KU CZCI ŚW ANTONIEGO NA ZAKOŃCZENIE
11.00 SUMA ODPUSTOWA

19.00 MSZA Z NAUKĄ OGÓLNĄ NA ZAKOŃCZENIE ODNOWIENIA
           MISJI ŚW. NA WZGÓRZU FATIMSKIM