Misjonarze Werbiści

Misjonarze Werbiści

>Modlitwy kwadransowe<

Zgromadzenie Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści) SVD

 Charyzmat: Ojcowie Werbiści od łacińskiego verbum (co oznacza słowo) przez swą  nazwę czują się w szczególny sposób zobowiązani wobec Słowa Bożego i jego posłannictwa. Posługę misyjną pełnią słuchając słowa Bożego i żyjąc według niego, pierwszym krokiem misjonarskiej posługi jest świadectwo życia. Starają się żyć tak, by ludzie poznali, że we własnym życiu doświadczyli Królestwa Bożego, które głoszą.

Zgromadzenie zostało założone, by głosić Słowo Boże wszystkim ludziom. Werbiści przede wszystkim pracują tam, gdzie Ewangelii jeszcze nie głoszono, a więc wśród  ludzi jeszcze niewierzących w Chrystusa. Nierzadko są pierwszymi jej zwiastunami. Pełnią posługę duszpasterską także we wspólnotach już uformowanych oraz prowadzą nową ewangelizację.

  • Głównym zadaniem werbistów jest praca misyjna;
  • Werbiści prowadzą parafie, podejmują katechizację, głoszą rekolekcje, misje parafialne, spotkania biblijne, dni skupienia;
  • Podejmują animację misyjną w krajach wysyłających misjonarzy;
  • Troszczą się o ekumenizm i dialog między-religijny;
  • Pracują wśród emigrantów i uchodźców;
  • W swej posłudze misyjnej współpracują z laikatem: organizują kursy dla katechistów i animatorów świeckich;
  • Mają własne wydawnictwo „Verbinum”, gdzie oprócz książek o tematyce misyjnej, religijnej i kulturalnej wydają: miesięcznik – „Misjonarz”, kwartalniki – „Animator” oraz  „Nurt”, czasopismo – „Image” oraz współwydają kwartalnik – „Chiny dzisiaj”;
  • Angażują się w działalność mass-mediów (programy radiowe i telewizyjne, studia telewizyjne, studia nagrań);
  • Prowadzą uniwersytety i szkoły (wyższe, średnie i podstawowe) itp.

Historia Zgromadzenia Słowa Bożego

Na Świecie

Zgromadzenie założone zostało przez św. o. Arnolda Janssena w 1875 roku w Steylu w Holandii, nad brzegiem Mozy, tuż przy granicy z Niemcami. Już po czterech latach wysłano dwóch pierwszych misjonarzy do Chin. Byli nimi św. Józef Freinademetz oraz Jan Anzer, którzy trzy lata później rozpoczęli pracę w południowym Szantungu. W 1889 roku powstaje dom Sankt Gabriel w Mödling koło Wiednia. W tym samym roku następni dwaj misjonarze udają się do pracy wśród kolonistów w Argentynie. W roku 1892 Zgromadzenie przejmuje misję w Togo i otwiera drugą szkołę średnią na terenie Niemiec, w Nysie. Wkrótce wyruszają kolejni misjonarze do Ekwadoru, Brazylii i na Nową Gwineę. Zgromadzenie rozwija się bardzo prężnie. Po 25 latach istnienia liczy 200 kapłanów i ponad 250 kleryków; do tego prawie 400 braci w ślubach czasowych i wieczystych. W roku śmierci Założyciela (1909) liczby te podwajają się: 400 kapłanów, 400 seminarzystów, ponad 600 wychowanków i ponad 700 braci, nowicjuszów i postulantów. Misjonarze pracują na wszystkich pięciu kontynentach.

Dziś Zgromadzenie liczące blisko 6 tys. członków pracuje w 63 krajach świata na wszystkich kontynentach.

W Polsce

Okres międzywojenny to czas powstawania nowych domów - w Pieniężnie i Bytomiu (1920), Rybniku (1922), Górnej Grupie (1923), Bruczkowie i Chludowie (1935), w którym w roku 1935 otwarto nowicjat. Od 1938 roku rozpoczynają wyjeżdżać na misje pierwsi polscy misjonarze (w sumie 25 braci i 12 ojców). Do czasu wybuchu wojny Prowincja Polska liczyła 29 ojców, 61 braci, trzy juwenaty z 420 uczniami, dwie parafie, drukarnię.

Dynamiczny rozwój Zgromadzenia przerwała brutalnie II wojna światowa. Domy zamknięto. Aresztowano 14 ojców, 14 kleryków, 4 braci i 12 nowicjuszy. Z 44 współbraci w obozach koncentracyjnych straciło życie 23. W grupie męczenników werbistowskich okresu II wojny światowej znalazło się 4 współbraci, którzy 1999 roku zaliczeni zostali w poczet błogosławionych. Byli to: br. Grzegorz Frąckowiak, o. Stanisław Kubista, o. Alojzy Liguda i o. Ludwik Mzyk.

Po wojnie w roku 1946 rozpoczyna się pierwszy nowicjat z 20 nowicjuszami. W sierpniu tegoż roku w Górnej Grupie podejmuje naukę 50 uczniów. Dwa lata później w Pieniężnie na Warmii rozpoczyna działalność Wyższe Seminarium Duchowne, które przez ponad 50 lat nieprzerwanego funkcjonowania wykształciło ponad 500 misjonarzy (kapłanów i braci) czynnie włączających się w dzieło misyjne Kościoła w 54 krajach świata.

 
 

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym kościele

|Kliknij|