MISJE SWIĘTE - ODPUST 2017

8 - 13 CZERWCA 2017

POPROWADZI O. HERIBERTUS WEA, SVD

MISJONARZ Z INDONEZJI

 

TUTAJ MOŻNA OBEJRZEC ZDJĘCIA Z MISJI ŚWIĘTYCH I ODPUSTU:-)

 

CZYM SĄ MISJE ŚWIĘTE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ PARAFII?

 
 
ABY CZŁOWIEK NIE ZAGUBIŁ DROGI DOBRA - ŚW. JAN PAWEŁ II 
 

 

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

 

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary,którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.


Misje to szansa odnowy Twojego życia!

 

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

 

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

 

PLAN MISJI ŚWIĘTYCH W BRZEGACH

2017

 

CZWARTEK, 08.06 –  DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY

7. 00  Jutrznia - Msza święta na rozpoczęcie 

            z nauką ogólną dla tych, 

            którzy nie mogą uczestniczyć wieczorem

 8.00 – 10.35 – LEKCJE W SZKOLE

10.35 – 10.50 PRZERWA ŚNIADANIOWA

11.00  - ROZPOCZĘCIE MISJI 

            DLA WSZYSTKICH DZIECI W KOŚCIELE

12.30 – UDAJEMY SIĘ DO DOMU

18.30  NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE

19.00 MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

 

PIĄTEK, 09.06 – DOBRY JAK CHLEB

7.00 Jutrznia – Msza Święta z nauką ogólną dla tych, 

        którzy nie mogą uczestniczyć wieczorem.

9.00 MSZA ŚW. DLA CHORYCH I

        OSAMOTNIONYCH Z NAMASZCZENIEM.

11.00 – 12.30 SPOTKANIE Z DZIEĆMI - 

        DROGA KRZYŻOWA WOKÓŁ KOŚCIOŁA – 

        DO NOWEGO KRZYŻA MISYJNEGO

15.00 KORONKA I POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO 

         PRZED KOŚCIOŁEM

18.30 NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO 

         SERCA PANA JEZUSA

19.00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

 

SOBOTA, 10.06 – DZIEŃ MARYJNY

7.00  Jutrznia – Msza Święta z nauką ogólną dla tych, 

         którzy nie mogą uczestniczyć wieczorem.

Od Godziny 9.00 – MISYJNE ODWIEDZINY CHORYCH 

17.00 – 18.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI – MISJONARZ

18.30 NABOŻEŃSTWO MARYJNE 

           ZA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I OSAMOTNIONYCH

19.00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

           Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY

           PO MSZY ŚWIĘTEJ SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ.

 

NIEDZIELA, 11.06 – MSZE ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

8.30 JUTRZNIA

9.00 MSZA ŚWIĘTA

11.00 MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI

18.30 NIESZPORY MARYJNE

19.00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

 

PONIEDZIAŁEK, 12.06 – IDŹCIE I GŁOŚCIE

7.00 Jutrznia – Msza Święta z nauką ogólną

11.00 – 12.30 MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI – 

          POD KRZYŻEM NA WZGÓRZU FATIMSKIM

18.30 – NABOŻEŃSTWO DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

19.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

WTOREK, 13.06 – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. - 

                                DZIEŃ ODPUSTU

8.30 JUTRZNIA

9.00 MSZA ŚWIĘTA Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

          KRZYŻA MISYJNEGO

11.00 SUMA ODPUSTOWA – 

           PROCESJA WOKÓŁ KOŚCIOŁA ,

           BŁ.  EUCHARYSTYCZNE

18.30 NIESZPORY 

19.00 MSZA ŚWIĘTA Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

            KRZYŻA MISYJNEGO.