CO NAS CZEKA...

1. PIELGRZYMKA  DO BAZYLIKI ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY

2. PIELGRZYMKA DO SOKÓŁKI LUB LEGNICY MIEJSCA CUDU EUCHARYSTYCZNEGO W POLSCE