O. Konrad Duk SVD - urodził się w 1954 r. w Jaryszowie. Z zawodu hutnik. W 1974 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Werbistów w Chludowie k. Poznania, gdzie zdobył maturę i rozpoczął formację misyjną. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Gulbinowicza dnia 15.06.1985 roku w Pieniężnie. Pierwszą placówką duszpasterską stała się Parafia Królowej Apostołów w Rybniku. Po 4-letniej posłudze został powołany na stanowisko prefekta postulantów w Laskowicach Pomorskich, oraz ekonoma odradzającego się Domu św. Józefa w Górnej Grupie. Z dniem 1.09.1992 r. mianowany na admonitora, ekonoma i budowniczego Domu Św. Trójcy w Baranowiczach na Białorusi. Po zakończonej budowie i poświęceniu w 1996 r. klasztoru na Białorusi, objął funkcję misjonarza rekolekcyjnego i misji św. w Bytomiu. Od 4.08.1999 roku zostało mu powierzone, dekretem Prowincjała i Kardynała Macharskiego, utworzenie nowej parafii w Krakowie-Golkowicach oraz wybudowanie kościoła i zaplecza duszpasterskiego.1.08.2004 r. zostaje proboszczem Parafii Wszystkich Świętych w Chludowie k. Poznania. 15 sierpnia 2007 roku obejmuje urząd rektora misjonarzy i proboszcza parafii Królowej Apostołow w Rybniku. Po drugiej kadencji rektorskiej i konsekracji kościoła Królowej Apostołów w Rybniku,  z dniem 01.08.2013 r. - przejmuje posługę proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Brzegach.