XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOSC JEZUSA CHRYSTUSA KROLA WSZECHSWIATA

2013-11-24 18:41

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!