XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

2013-11-11 17:24

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.