XXXII Niedziela Zwykła

2012-11-11 14:46

Nie ilość pieniędzy świadczy o wielkości ofiary. Ważniejsze ile kosztuje mnie ona wysiłku, wyrzeczenia, dobrej woli  i z jakich motywacji wynika.