XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-10-09 08:30

OTOCZMY ZAWSZE POLSKĘ RÓŻAŃCEM!