XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

2014-10-04 20:11

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, ZACHĘCA NAS ŚW. JAN PAWEŁ II!