XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

2015-10-20 15:44

JESTEŚMY MISJONARZAMI I MISJONARKAMI.