XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-10-21 18:57

" Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga"