XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-09-16 15:32

MASZ PRZEBACZAC, NIE 7 LECZ 77 RAZY = ZAWSZE :-)