XXIV Niedziela Zwykła

2012-09-16 21:10

Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie, człowieku XX wieku? Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie wyraża się w słownych deklaracjach, ale w dobrych czynach codziennego życia.