XXIII NIEDZIELA ZWYKLA

2014-09-07 20:57

WYCHOWANIE W PRAWDZIE, BO PRAWDA NAS WYZWOLI.