XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-09-09 20:34

GDY TWÓJ BRAT ALBO TWOJA SIOSTRA ZGRZESZY PRZECIEC TOBIE, IDŹ I UPOMNIJ GO/JĄ W CZTERY OCZY!