XXIII Niedziela Zwykła

2012-09-09 20:58

Oto tekst Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji: W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. (2 Kor 5,19).