XXII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-09-03 20:51

JAK TY NAŚLADUJESZ CHRYSTUSA?