XX Niedziela Zwykła

2012-08-18 21:45

O ile przyjmowany przez nas w formie pokarmu zwykły chleb upodabnia się do nas i staje się częścią naszego ciała, to spożywane przez nas „ciało Syna Człowieczego” odwrotnie - upodabnia  nas do siebie, do Chrystusa, jednocząc nas z Nim maksymalnie (Św. Augustyn).