XVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-07-30 20:42

"WIEMY, ŻE BÓG Z TYMI, KTÓRZY GO MIŁUJĄ, WSPÓŁDZAŁA WE WSZYSTKIM DLA ICH DOBRA" (RZ 8,24).