XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

2013-10-08 09:46

Jak wygląda Twoja wiara? Czy jak apastołowie prosimy Pana: przymnóż nam wiary?