XVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

2015-07-18 19:00

APOSTOŁOWIE ZEBRALI SIE U JEZUSA I OPOWIEDZIELI MU WSZYSTO.... MY TEZ!