XV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C

2016-07-10 15:28

PÓJDŹMY ZA JEZUSEM, DO KRAKOWA NA SPOTKANIE Z NIM I CAŁĄ MŁODZIEŻĄ ZE ŚWIATA!