XIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C

2016-06-25 21:40

«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».