XI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

2015-06-13 21:18

KTO NAPEŁNIONY JEST DUCHEM ŚWIĘTYM, TO TEN KTÓRY PRZEMAWIA OBCYMI JĘZYKAMI.