X Niedziela Zwykła

2012-06-10 11:17

Trwa czerwiec - miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Przez udział w nich wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, za wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy także za Boże miłosierdzie i prosimy o pociechę i wytchnienie w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłości Boga i bliźniego.