WIZYTACJA DZIEKAŃSKA

 

W I Z Y T A C J A   D Z I E K A Ń S K A

Sprawozdanie od 01.08.2013 – 10.12.2015

 

     Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego 

Padewskiego w  B r z e g a c h

 

ul. Halna 67, 34-532 Jurgów, Tel: 18/20 777 02

Numer identyfikacyjny REGON 040096233

NIP 736-15-43-033

 

Ewangelizacja to podstawowa rola wspólnoty parafialnej. Do tego zadania wezwani są :

Proboszcz – O. Konrad Duk SVD

oraz  O. Gergorius Lelang Atulolon SVD – Indonezja.

 

      Zaangażowanie wiernych i świeckich w życie wspólnoty Kościoła realizuje się przez uczestnictwo w grupach modlitewnych działających w parafii. Do takich grup należy Wspólnota Żywego Różańca, która zrzesza ponad 100 osób. Grupa ministrantów – 27 osoby, powiększona o 5 nowych. Schola –26 dziewcząt i kobiet także powiększona o 5 dziewcząt, oraz 2 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.

     Życie duszpasterskie – to katechizacja w Szkole Podstawowej im.  Władysława Zamojskiego w Brzegach, w zakresie od „0”- do VI klasy. Codziennie sprawowana jest Eucharystia i Sakrament Pojednania. Liturgia Mszy  Świętych w niedziele i dni powszednie połączona jest z brewiarzową liturgią godzin. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek i inne adoracje do Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwa pierwszych piątków i niedziel miesiąca. Nabożeństwa różańcowe w październiku, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali w Wielkim Poście. Nabożeństwa majowe i czerwcowe. Odwiedziny chorych raz w miesiącu,  w niedziele posługa Szafarzy z Komunią Świętą. Bezpośrednie przygotowania do Sakramentu Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Św. i małżeństwa. Zgodnie z programem młodzież przygotowuje  się do Sakramentu Bierzmowania. Odbywają się spotkania służby liturgicznej scholii i grup różańcowych.

     Rada Duszpasterska zatwierdzona w Kurii Metropolitalnej.                           

     Funkcje kościelnego i organisty wykonują parafianie na zasadzie służby liturgicznej, bez zobowiązań finansowych dla Parafii. Podobnie rozwiązana jest sprawa dekoracji i utrzymania bielizny kościelnej.

      Prowadzone na bieżąco Księgi Parafialne: Chrztów, Komunii Św., Bierzmowanych, Zapowiedzi, Ślubów, Zmarłych, Korespondencji i stanu majątkowego.

      Kancelaria parafialna czynna codziennie po Mszy św. lub nabożeństwie.

Kościół jest zabezpieczony przed kradzieżą, (okratowane okna), oraz przed pożarem. W pobliżu kościoła istnieje hydrant przeciwpożarowy, oraz szafa z wężami, w kościele i na plebani rozmieszczone są gaśnice. Kościół i plebania są ubezpieczone w Allianz, za pośrednictwem Kurii.

      Parafia jest wolna od jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec instytucji kościelnych, państwowych, społecznych i osób prywatnych.                                 Prowincjał Zgromadzenia SVD wraz z Ekonomem Prowincjalnym nie pobiera z Parafii Brzegi żadnych danin i ofiar na rzecz Zgromadzenia. Wszystkie dochody przeznaczone są jako pomoc w funkcjonowaniu i rozwoju tutejszej Parafii. Dochody i rozchody prowadzone  na bieżąco w księdze finansowej, sprawozdania  przekazywane miesięcznie do Kurii Prowincjalnej w Warszawie.

                            

Sprawozdanie gospodarczo – ekonomiczne Parafii Św. Antoniego w Brzegach, zatwierdzone przez Radę Duszpasterską, sfinalizowane w 2014/15 r.

 

1. Prace remontowo-konserwacyjne dachu i wieży kościoła: wymiana gontów dwu krotne pokrycie środkami chemicznymi, sprawdzenie użyteczności odgromników. Ze względu na konstrukcję wieży zamontowano dzwony elektroniczne Firmy Rduch. Mycie zewnętrzne płazów kościoła. 

2. Czyszczenie i konserwacja ogrodzenia kościoła jak i wokół plebani, zabezpieczenie środkami chemicznymi.

3. Wymiana siedliska starych i wąskich ławek prezbiterium kościoła,  zastąpienie stylowymi krzesłami wykonanymi w Nowym Targu.

4. Czyszczenie i konserwacja płazów prezbiterium, retusz głównej ściany prezbiterium i powrót na główne miejsce Najświętszego  Sakramentu.

5. Powiększenie chóru kościoła o zaplecze nad wejściem. Wymiana okna w wieży  i ocieplenie całego pomieszczenia wełną mineralną oraz pianą uszczelniającą ścianę wewnętrzną wejścia na chór.

6. Wymiana  w całości oświetlenia na chórze, zastąpienie lampami ledowymi oraz częściowa wymiana przewodów elektrycznych.

7. Wykonanie ambony – pulpitu  Słowa Bożego przez miejscowego stolarza-rzeźbiarza P. Henryka Wojtanek.

8. Cmentarz, zakończenie I części prac budowlanych ogrodzenia, muru oporowego cmentarza.

9. Budowa młodzieżowego miejsca spotkań na wzgórzu wierchowym, postawienie Krzyża oraz figury Matki Bożej i dzieci fatimskich,  jako wotum dziękczynne młodzieży bierzmowanej roku 2015 – z okazji nadchodzących Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, 1050 Rocznicy Chrztu Polski i 100 Rocznicy Objawień w Fatimie.

10. Projektowanie rozbiórki, przebudowy i rozbudowy starej części zaplecza plebanii i salek spotkań młodzieżowych. Prace ukończono na etapie zdobycia wszelkich dokumentów pozwalających na rozpoczęcie inwestycji.

 

 Inwestycje  i prace  ponadplanowe :

 Kościół:

1. Renowacja i nowe ramy obrazu Matki Bożej Niepokalanej, obramowanie Patrona naszej Parafii- Św. Antoniego jak i Krzyża, który tworzy tryptyk prezbiterium.

2. Renowacja Tryptyku Dudy-Gracza, zabezpieczenie uszkodzeń wynikłych z wieloletnich przemieszczeń dzieła, nieodpowiedniego składowania oraz przechowywania na chórze kościoła, a także obróbka dzieła w zabezpieczające przed deformacją w nowe okucia i ramy.

3. Renowacja obrazów i nowe ramy Bł. Kadłubka i portretu Św. Jana Pawła II – artystki P. Kulińskiej.

4. Częściowa renowacja obrazu Św. Rodziny i Zwiastowania Pańskiego, najstarszych dzieł w naszym kościele, pochodzące ze starej byłej kaplicy, mieszczącej się w szkole Hrabiego Zamojskiego w Brzegach.

5. Zakup 3 obrazów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach: Obraz Miłosierdzia Bożego, Św. Siostry Faustyny, Św. Jana Pawła II, utworzenie tryptyku i przebudowa bocznego ołtarza.

6. Podwójne malowanie podłogi całego kościoła, chóru i dzwonnicy, wyposażenie w nowe wykładziny wejścia i zaplecza chóru kościoła.

 

Plebania i otoczenie:

 

1. Przebudowa plebani o powiększenie jadalni i wyposażenie dwóch 4 metrowych stołów, 24 nowych krzeseł,  zakup jednolitej porcelany stołowej na 32 osoby, oraz zakup sprzętu AGD: pralnia,  chłodziarka, zamrażalka i zmywarka.

2. Zakup 250 betonowych donic służących jako zabezpieczenie skarpy na placu plebani oraz powiększenie parkingu. Zakup kosiarki, odśnieżarki i  i myjki typu karcher.

3. Wokół kościoła i plebani została zmieniona flora, posadzenie ponad 200 szlachetnych krzewów i drzew ozdobnych.

4. Czyszczenie lasu parafialnego, wycinka starych drzew, pilenie na tartaku  P. Józefa Haniaczyka na materiał budowlany. Rekultywacja lasu posadzenie  500 sadzonek daglezji i 300 jodły.

 

            Wizytacja dziekńska

            Protokół sporządzono dnia 10.12.2015 r. 

            w obecności:

 

O.Konrad Duk SVD

              Ks. Proboszcz              

 

Ks. W. Pasternak R.M       Ks. J. Byrski R.M

                     Ks. Dziekan