VII NIEDZIELA WZYKŁA ROK A

2017-02-18 14:46

JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ BOGA!