VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

2017-02-11 20:44

ZAWSZE MÓWIC PRAWDĘ. "NIECH WASZA MOWA BĘDZIE TAK, TAK; NIE, NIE.