VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

2013-05-05 23:51

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Nie lękajcie się swojej niewiedzy. Duch Święty was wszystkiego nauczy. Nie lękajcie się swojej słabości. Świętość jest darem Boga, zstępuje z góry. Od człowieka Bóg chce tylko i aż miłości. Wtedy przyjdzie i w nas zamieszka. Nie lękajcie się Kościoła. Duch Święty, który w nim działa, nie nakłada na człowieka nic ponad to, co konieczne. Nie lękajcie się, ale chwalcie Boga, bo godzien jest wszelkiej chwały. On tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.