V NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C

2016-02-07 13:37

BREW TWOJEJ WOLI, ALE ZARZUC SIECI NA POŁÓW! ZOBACZYSZ....