V NIEDZIELA ZWYKŁA

2014-02-09 19:50

Jesteś światłem i solą świata w postępowanie...