V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

2015-03-21 18:19

A JA, GDY ZOSTANĘ NAD ZIEMIĘ WYWYŻSZONY, PRZYCIĄGNĘ WSZYSTKICH DO SIEBIE.