V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

2014-04-06 09:21

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ZYCIEM TWOIM!