V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

2018-03-17 19:54

O TWOICH GRZECHACH NIE BĘDĘ JUŻ WSPOMINAŁ, MÓWI BÓG.