V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2014-05-18 20:53

JA JESTEM DROGĄ, MÓWI JEZUS. JEDZ, IDZ Z NIM!