V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2013-04-28 21:23

Jezus mówi dziś do mnie, jak do apostołów w Wieczerniku: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. W Dniu Pańskim mam szansę pogłębić swoją świadomość, że wzajemna miłość zapewnia wspólnocie uczniów nieustanną obecność Jezusa i jest cechą autentycznych chrześcijan. Nie wystarczą pozory pobożności, okrągłe słowa czy gesty na pokaz. Miłość wzajemna to znak rozpoznawczy wspólnoty, w której żyję na co dzień.