UROCZYSTOSC SW. ARNOLDA

2017-01-14 20:49

NIE MOŻEMY DŁUŻEJ RATOWAC ŚWIATA PRZED ZŁEM JEDYNIE POPRZEZ KAZANIA I LITURGIĘ (ŚW. ARNOLD JANSSEN)