Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

2012-05-20 06:18

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus Chrystus w 40 dniu po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, skąd powróci jako Sędzia i Król Wszechświata. Radość dzisiejszego święta wynika nie tylko z tego, że Chrystus wskazał nam drogę do Ojca, ale również z zapowiedzi powtórnego przyjścia.