SWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO ROK A

2017-01-08 13:32

PAN BÓG MA W MNIE UPODOBANIE, BO JESTEM JEGO DZIECKIEM.......