PAŹDZIERNIK 2018

                                                                                                    

PAŹDZIERNIK 

MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

„RÓŻANIEC TO MODLITWA, KTÓRĄ BARDZO UKOCHAŁEM”

(ŚW. JAN PAWEŁ II)

 

1.10 – Klasa IV

2.10 – Róża Św. Antoniego

3.10 – Klasa V

4.10 – Róża MB Częstochowskiej

5.10 – Schola

6.10 – Róża MB z Lourdes

7.10 -- Klasa VI

8.10 – Róża MB Bolesnej

9.10 – Klasa VII

10.10 – Róża MB Królowej Tatr  

11.10 –  Ministranci

12.10 --  Róża Bł. Salomei    

13.10 – Rada Parafialna      

14.10 – Klasa VIII

15.10 – Róża Św. Jacka

16.10 – Klasa IV

17.10 – Róża Św. Królowej Jadwigi

18.10 – Schola

19.10 – Róża Św. Kingi

20.10 – Klasa V

21.10 – Róża Św. Antoniego

22.10 – Klasa VI

23.10 – Rada Parafialna

24.10 – Klasa VII

25.10 – Róża MB Częstochowskiej

26.10 – Klasa VIII

27.10 – Róża MB z Lourdes

28.10 – Ministranci

29.10 – Róża MB Bolesnej      

30.10 – Róża MB Królowej Tatr

31.10 – Róża Bł. Salomei

 
 

„NA KONIEC MOJE NIEPOKALANE SERCE ZATRYUMFUJE” 

(FATIMA, 1917)