Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

2013-03-31 10:46

Pokój wam! Dotknij ran! Spotkanie ze Zmartwychwstałym to przede wszystkim uzdrowienie.