NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA SWIETEGO

2015-05-23 20:30

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY I ODNOWIC NASZE SERCA!