NIEDZIELA PALMOWA ROK A

2017-04-09 20:16

HOSANNA I NA KRZYŻ Z NIM! 

KONTRAS KTÓRY NAS ZBAWIA....