IV NIEDZIELA ZWYKŁA

2013-02-03 21:46

Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Kto jest dla ciebie najważniejszy? Wszyscy pobożni ludzie odpowiedzą: Bóg jest dla mnie najważniejszy. A Jezus mówi: nie. Święty Tomasz z Akwinu mówi: nie. Ty Jesteś najważniejszy! Ponieważ jeśli ciebie nie ma, jeżeli ty nie żyjesz, to nie ma nic. Dlatego Pan Bóg mówi: Jaka korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie utraci. Co człowiek może dać w zamian za swoje życie?