IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

2014-05-12 20:06

DOBRY PASTERZ ODDAJE ŻYCIE ZA SWOJE OWCE....