INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

2016-01-11 19:38

 

STYCZEŃ                                                                                                                                                                                          Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczania Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłosc braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.      

 

LUTY                                                                                                                                                                           

Ogólna: Aby  ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodzy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.   

                                                                                        

MARZEC                                                                                                                                                                                           E:  Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

 

KWIECIEŃ                                                                                                                                                                   

O: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadac na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwosc poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

 

MAJ                                                                                                                                                                                                    E: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa Miłosiernego.

 

CZERWIEC                                                                                                                                                               

O: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

 

LIPIEC

E: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.  

 

SIERPIEŃ

O:  Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego. 

 

WRZESIEŃ

E: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

 

PAŹDZIERNIK

O: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

 

LISTOPAD

E: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii. 

 

GRUDZIEŃ

O: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary wychowywaniu nowych pokoleń.